CHI TIẾT MÃ CĂN PHÂN KHU RUBY

CHI TIẾT MÃ CĂN PHÂN KHU HOÀNG YẾN

Layout căn điển hình mẫu biệt thự Song lập Vinh Heritage

 • Diện tích lô đất: 240-292.3.m2
 • Diện tích xây dựng: 124.5m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 381.9m2
 • Độ rộng mặt tiền: 12 – 17.28m
 • Diện tích lô đất: 199.1m2 – 240.2m2
 • Diện tích xây dựng: 97.3m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 296.3m2
 • Độ rộng mặt tiền: 10.58 – 12.64m
 • Diện tích lô đất: 200.6m2 – 232.4m2
 • Diện tích xây dựng: 106m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 319.1m2
 • Độ rộng mặt tiền: 9.5 – 12.11m

Layout căn điển hình mẫu biệt thự Đơn lập Vinh Heritage

 • Diện tích lô đất: 312.5m2
 • Diện tích xây dựng: 104.4m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 322.1m2
 • Độ rộng mặt tiền: 15.46m
 • Diện tích lô đất: 310-470.7m2
 • Diện tích xây dựng: 140.9m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 436.5m2
 • Độ rộng mặt tiền: 14.5-22.72m
 • Diện tích lô đất: 327-330.2m2
 • Diện tích xây dựng: 139.4m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 433.3m2
 • Độ rộng mặt tiền: 14.75-15m
 • Diện tích lô đất: 196-362.3m2
 • Diện tích xây dựng: 98.1m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 299.6m2
 • Độ rộng mặt tiền: 14-22.62m
 • Diện tích lô đất: 201.6-239.4.m2
 • Diện tích xây dựng: 83.7m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 256m2
 • Độ rộng mặt tiền: 13-16.3m
 • Diện tích lô đất: 198m2
 • Diện tích xây dựng: 70.9m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 218m2
 • Độ rộng mặt tiền: 14.05m

Layout căn điển hình mẫU nHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI SHOPHOUSE KHU GIÁNG HƯƠNG

 • Diện tích lô đất: 134.2-143.2m2
 • Diện tích xây dựng: 102.3m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 330.3m2
 • Độ rộng mặt tiền: 7m
 • Diện tích lô đất: 197.8m2
 • Diện tích xây dựng: 138.2m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 437.6m2
 • Độ rộng mặt tiền: 11.7m
 • Diện tích lô đất: 179.1m2
 • Diện tích xây dựng: 134.5m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 430.9m2
 • Độ rộng mặt tiền: 9.2m
 • Diện tích lô đất: 140m2
 • Diện tích xây dựng: 102.3m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 325.2m2
 • Độ rộng mặt tiền: 7m
 • Diện tích lô đất: 131.5m2
 • Diện tích xây dựng: 103.1m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 327.3m2
 • Độ rộng mặt tiền: 7.62m
 • Diện tích lô đất: 247m2
 • Diện tích xây dựng: 160.3m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 505m2
 • Độ rộng mặt tiền: 13.65m

Layout căn điển hình mẫU nHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI SHOPHOUSE KHU HOÀNG YẾN

 • Diện tích lô đất: 107.3m2
 • Diện tích xây dựng: 72.6m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 220.7m2
 • Độ rộng mặt tiền: 5.5m
 • Diện tích lô đất: 150.6m2
 • Diện tích xây dựng: 112.9m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 337.2m2
 • Độ rộng mặt tiền: 8.36m
 • Diện tích lô đất: 114.2m2
 • Diện tích xây dựng: 87.5m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 261.3m2
 • Độ rộng mặt tiền: 6.5m
 • Diện tích lô đất: 156m2
 • Diện tích xây dựng: 120m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 368m2
 • Độ rộng mặt tiền: 8m
 • Diện tích lô đất: 155.5m2
 • Diện tích xây dựng: 128.2m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 392.4m2
 • Độ rộng mặt tiền: 8.6m
 • Diện tích lô đất: 197.1m2
 • Diện tích xây dựng: 160.3m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 488.6m2
 • Độ rộng mặt tiền: 10.75m
 • Diện tích lô đất: 187.4m2
 • Diện tích xây dựng: 152.8m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 466.1m2
 • Độ rộng mặt tiền: 10.25m

Layout căn điển hình mẫU nHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI SHOPHOUSE KHU RUBY

 • Diện tích lô đất: 161m2
 • Diện tích xây dựng: 117.1m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 363.3m2
 • Độ rộng mặt tiền: 7m
 • Diện tích lô đất: 172.4-172.6m2
 • Diện tích xây dựng: 125.5m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 388.4m2
 • Độ rộng mặt tiền: 7.5m
 • Diện tích lô đất:171.5-206.1m2
 • Diện tích xây dựng: 133.3m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 416.9m2
 • Độ rộng mặt tiền: 8-9.5m

Layout căn điển hình mẫu biệt thự đảo cao cấp phân khu ruby vinh heritage

 • Diện tích lô đất: 487.4-504.8m2
 • Diện tích xây dựng: 140.9m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 442.7m2
 • Độ rộng mặt tiền: 18.77 – 21.79m
 • Diện tích lô đất: 378.6m2 – 500.8m2
 • Diện tích xây dựng: 152.8m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 477.5m2
 • Độ rộng mặt tiền: 17.91 – 24.24m
 • Diện tích lô đất: 484.5m2 – 765.3m2
 • Diện tích xây dựng: 174.8m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 543.7m2
 • Độ rộng mặt tiền: 18.46 – 37.08m